Welkom

De Academie Het Nut Voorbij bedenkt, entameert, organiseert en doet organiseren: ontmoetingen, dialogen, gesprekken, bijeenkomsten, leergangen, confrontaties over onderwerpen en vragen van betekenis die buiten het door de markt gedomineerde commerciële nut vallen. Meer informatie

Derde editie Langs Berg en Dal

Langs Berg en Dal
Editie 2011

Sinds januari 2014 luisteren 10 verhalenrapers naar verhalen van 13 vertellers in een derde editie van het project. ( Na de verzorgingstehuizen Tamarinde en Bartholomeus ). Onder de verhalenrapers, twee vrijwilligers die eerder deelnamen en acht jonge kunstenaars.

De vertellers wonen verspreid over de stad Utrecht in verschillende wijken. Zij zijn op leeftijd, zelfstandig en bijna allemaal alleenstaand.

Inmiddels is een schat aan verhalen verzameld en opgeschreven. Theatermakers, dichters, muziekmakers, een filmer, staan klaar om de goudklompen uit de verhalen te halen en ze te bewerken. Het einddoel van deze editie van het project is een theatervoorstelling voor familie, buurt en belangstellenden. De vertellers zelf zullen daarin een rol gaan vervullen. Dat alles kan werkelijkheid worden als we erin slagen om voldoende financiële middelen te vergaren, middels crowd-funding, sponsoring en fondsaanvragen.

De organisatie berust bij Maike Koolhaas in samenwerking met Rienk Wielenga

Werkplaats van het Gesprek – Aanmelden mogelijk!

De kunst van het modereren van publieke gesprekken.

Een geconcentreerde training in het leiden van een publiek gesprek in verschillende varianten (discussie, dialoog, debat).  Voor ieder met interesse, passie voor het modereren van publieke gesprekken (vergaderingen, commissies, onderzoeksgesprekken, beraad, politieke/maatschappelijke debatten)

Wanneer?  1, 2 en 3 oktober 2015.        Aanmelding nu mogelijk.

Maximum aantal deelnemers 16

Meer informatie

In de Houten Broek: Pax

De Academie Het Nut Voorbij organiseert sinds 2009 “In De Houten Broek“.
‘De Houten Broek’ staat voor preekstoel. ‘De houten broek aantrekken’ betekende de kansel bestijgen voor het houden van een ‘sermoen’, een preek of een betoog.
Zondag 29 maart 2015 besteeg rapper/zanger/dichter Pax
de kansel.“Worden we serieus genomen? “was het motto van zijn sermoen.

PAX stond aan de wieg van onder andere The Kyteman Orchestra. De geboorte van vernieuwende muziek is in zijn ogen het grootste goed.Voor geboorte van vernieuwing is bevruchting nodig. Maar hoe serieus worden we genomen? Waarover denken we teveel en waarover denken we te weinig over na? Hoe kunnen we ons als samenleving bezwangeren van broodnodige vernieuwing?

PAX kreeg muzikale bijstand en ondersteuning door NIELS BROOS, toetsenist en compagnon in het Kytopia collectief dat thans in het oude Tivoli-gebouw aan de Oudegracht huist en bruist. NIELS zet zich aan de vleugel in de Geertekerk.

 

Alle sermoenen zijn  te beluisteren of na te lezen op www.indehoutenbroek.nl