Diner Pensant

Diner Pensant: gedachtewisseling op niveau en ‘op verhaal komen’

Diner Pensant NVO 2014
Diner Pensant NVO 2014

Wat en waarvoor ?

Het Diner Pensant is een zorgvuldig uitgedachte en geregisseerde dialoog aan een met zorg  gedekte tafel, met een heerlijke maaltijd. Het kan gebruikt worden voor tal van gelegenheden en gebeurtenissen: viering, lustrum, reünie, afscheid, verjaardag, herdenking, etc.

Het kan worden ingezet om de interne communicatie in een organisatie een wending te geven, van nieuwe impulsen te voorzien of om (cultuur)veranderingstrajecten op gang te brengen en te houden.

Het kan bijdragen aan het verdiepen van betrokkenheid van medewerkers met het werk, met elkaar, met de organisatie. Het kan gebruikt worden om luister bij te zetten aan collectief verworven inzichten en resultaten in het werk, etc.

 

Hoe en wat?

De dialoog is min of meer afgeleid van Het Socratisch Gesprek, een praktische manier van filosoferen. Tijdens het Diner Pensant treden de deelnemers met elkaar in dialoog en genieten zij met elkaar van de maaltijd.

Het Diner Pensant kan op allerlei manieren vorm gegeven worden, al naar gelang de wensen van de opdrachtgever.  Maar om een idee te geven zou het in grote lijnen zo kunnen gaan:

De deelnemers zitten aan ronde tafels met zes personen. Zij voeren het gesprek aan de hand van vragen in evenveel ronden als er gangen van het diner zijn. De vragen zijn onder gebracht in een vragenmenu.  Het vragenmenu  kan door de kok op speelse manier worden gevolgd in de opmaak en smaak van de gerechten. Zo heeft de ‘opwarmingsvraag’ een subtiele relatie met de amuse en de slotvraag met het dessert.

Het Diner Pensant staat in het teken van een bepaald motto of thema. Dat thema wordt opgedeeld in het menu van vragen. Tafelschikking en de plek van samenkomst worden met zorg gekozen. Wie zit met wie aan tafel en wie leidt het gesprek? Om het effect van verrassing en onthaal te vergroten kan gedacht worden aan het voor de gelegenheid omtoveren van een saaie of verwaarloosde plek in het gebouw van de eigen gebouw tot een sfeervolle ambiance. We hebben daar prachtige ervaringen mee.

 

Waartoe ?

Het Diner Pensant is een manier van “op verhaal komen”. Het draait om de elementen ontmoeting, ontspanning en verhaal. De wijsheid waarnaar de gespreksgenoten met elkaar op zoek gaan, schuilt in ieders werk-en levens ervaringen. Dat is ook wat Socrates leert. Men vertelt elkaar fragmenten en anekdotes van die ervaringen. In die verhalen komen de vertellers tot leven. De anderen zetten luister bij aan het verhaal , wat zogezegd synoniem is voor luisteren. De vragen zijn zo gemaakt dat men als vanzelf op verhalen komt. Dat brengt verrassende en dankbare effecten teweeg. Mensen kennen elkaar misschien te veel en te zeer uit de discussie- en vergaderopstelling, de geïnstitutionaliseerde strijdcultuur van organisaties en zijn verrast als ze elkaars verhalen ( en passie ) horen. Het is de kunst om elkaar te behoeden voor de vertrouwde en geijkte manier van communiceren, de discussie, waarbij het altijd draait om standpunten, om ‘ik vind’, om aanval en verdediging, de ‘waarom-vraag’en de ‘ja maar-reactie’. Al die interventies krijgen geen plaats in de dialoog. Dat kost kracht, maar het is een sportieve inspanning met een meestal inspirerend resultaat.

Om dat effect te bereiken is een goede voorbereiding van het gesprek nodig. De Academie het Nut Voorbij stemt thema, vragen, menu, locatie en tafelschikking af op de wensen en de informatie van de opdrachtgever. Desgewenst kan een gerichte compacte trining van gespreksleiders uit de kring van de opdrachtgever/klant worden opgezet. Dat heeft als gunstig bijeffect dat er nieuwe expertise in de organisatie wordt aangemaakt.

Het Diner Pensant is een concept dat op maat gebracht wordt in overleg met de opdrachtgever.  De Academie het Nut Voorbij werkt bij het Diner Pensant met een paar vaste uitgangspunten  en heeft beschikking ( desgewenst) over  een vaste groep van medewerkers: kok, arrangeur, vormgever, dichter.

De Academie Het Nut Voorbij werkt voor de inhoud en de vragen vast samen met Hella van den Elshout , filosoof. Rienk Wielenga en Hella van den Elshout hebben het  Diner Pensant op tal van plaatsen en voor zeer diverse gezelschappen georganiseerd. Zij hebben jarenlang succes met dit prachtige concept.

Een gedachte over “Diner Pensant”

Reacties zijn gesloten.