Langs Berg En Dal

Langs berg en dal: Een programma van verdichting en op muziek zetten van levensverhalen: monumenten maken van levensverhalen.


Langs Berg en Dal: ‘ Monumenten voor vergeten mensen’

Levenservaringen van ouderen verdicht tot levensliederen, op muziek gezet en luisterrijk ten gehore gebracht.Project opgezet door De Academie Het Nut Voorbij in samenwerking met Urban Pilots en Het Scharlaken Imperium.

Start half januari 2010 in verzorgingstehuis Tamarinde in Utrecht.
Duur van het project : van januari 2010-januari 2011;  vervolg in verzorgingstehuis Bartholomeus

Langs Berg & Dal startte met een groep bewoners van verzorgingstehuis Tamarinde.  Het haalt oude mensen uit hun dagelijkse routine, brengt hen bij elkaar, geeft persoonlijke aandacht en biedt een luisterend oor. Oude mensen hebben een schat aan levenservaring en daarin verborgen wijsheid. Zij leven op hun oude dag vaak in een kleine, dikwijl geïsoleerde wereld.

Een groep van 12 bewoners vertelde levensverhalen in afwisselende vorm. Die verhalen werden opgetekend en na een eenvoudige bewerking voorgelegd aan het Dichtersgilde van de stad Utrecht. Gedurende een aantal weken maakteen vijf dichters van het gilde van die verhalen levensliederen en gedichten. De levensliederen gingen naar muziekmakers en componisten die het op muziek zetten. Op 16 januari 2011 keerden de verhalen in de vorm van gedichten en liederen terug naar de vertellers.

De bevindingen en resultaten worden gepresenteerd op een symposium voor medewerkers van het UMC en studenten en docenten van de Faculteit Gezondheidskunde van de Hogeschool Utrecht op 7 april 2011.

In januari 2012 start een onderwijsprogramma op de HU waarin de grondgedachte van Langs Berg & Dal , ” verhalen als bruggen in de zorg ” de kern vormt.

Wie werken mee ?

Aan het project werken mee: de verhalenrapers: Harm Jan Huidekoper, Ludy Gieling, Margriet van Ommen, Geertien Klijn, Margareta Niens.

De gedichten en liedteksten op grond van de verhalen werden gemaakt door : Ingmar Heytze, Ellen Deckwitz, Chrétien Breukers, Alexis de Roode ,Ruben van Gogh en Annet Koops.

De muziek werd gemaakt en uitgevoerd door : Daan Roozeboom ( gitaar), Fulco Evers ( gitaar, accordeon, mondharmonica, zang en percussie)  Sjoerd Raaijmakers( gitaar en percussie), Harm van Oss ( trompet), Ellen Dijkstra ( zang) Martin ten Cate ( zang)..

Algehele leiding: Annet Koops, Marijke Orthel en Rienk Wielenga

De Oogst

Op 16 januari 2011 keerden de verhalen terug bij de vertellers in de vorm van gedichten, liedteksten en muziek.

Pirana grafisch ontwerp maakte een tekstboekje met daarin de CD met studio-opnames van de liederen door het Orkest Bijzondere Diensten.

U kunt het project Langs Berg & Dal ondersteunen door een exemplaar te kopen voor de minimale prijs van € 17.50.

Bestellen graag via E-mail : rienk.wielenga@hetnet.nl

Video: U in de Wijk – Verhalen uit het verleden van bewoners van zorgcentrum Tamarinde

Foto’s: Anouk Prins