Programma “Werkplaats van het Gesprek”

Dag 1 – “Blik in de Spiegel”

Een non-verbale introductie

Tijdens deze sessie leer je op een non-verbale manier kennis te maken met je eigen attitude, persoonlijkheid en de manier waarop je dit inzet bij een eerste kennismaking of een openbaar optreden. Je werpt een blik in de spiegel en reflecteert of dit overeenstemt met je zelfbeeld en het beeld dat anderen van je hebben en dat alles op een non-verbale manier.

Tutor: Lisette Jespers

Tijden: 17.00-22.00 uur  (inclusief broodjes en soep)

 

Dag 2 –  “In het Diepe”

Vragen als wapen voor discussie& debat

We starten deze dag met een debatjam; in kleine groepen ga je aan de slag met het verhelderen van je positie en het verkennen van de leerdoelen; dit alles niet op basis van een voorgekauwd concept, maar op basis van je eigen interesses, intuïtie en ervaring.

Na deze energieke ochtendsessie, gevolgd door een lunch, gaan we het speelveld uitdiepen met een aantal oefeningen en een gesprek over debattechnieken.

Vervolgens ga je in een groep aan de slag met het ontwerpen van een debat dat je in de avond ten tonele brengt.

Tutors; Patrick van der Hijden, Danielle Arets

Tijden: 10:00 – 22:00u (inclusief lunch en diner)

 Dag 3 –  Socratisch gesprek

“Niet meer loslaten!”

Socrates is een van de oudst bekende gesprekleiders. Hij was een meester in het voeren van  dialogen waarin hij zijn gesprekspartners zodanig wist te bevragen dat ze het gesprek niet meer wilden loslaten. Hij wist de liefde voor inzicht te doen ontvlammen. Vanuit die traditie focussen we ons op de socratische gesprektechniek. In deze workshop oefenen we met socratische interventies en leren we valkuilen van de dialoog te zien. Bij socratische vragen en interventies gaat het niet om het overtuigen van een publiek, om spitsvondigheid van argumenten, of om de wil een gesprek te winnen, maar om het vinden van gedeeld inzicht. Het gesprek krijgt vorm vanuit eigen ervaringen, waarbij het niet gaat om losse meningen en argumenten, noch om schijnbaar interessante abstracties die geen verbinding hebben met de alledaagse eigen levenspraktijk. Publieke dialogen kennen we uit de tv reeks ‘Achterkant van het Gelijk’.

Tutor: Hella van den Elshout

Tijden: 11:00 – 16:00u  (Inclusief Lunch)

Meer informatie over de Werkplaats van het Gesprek