Doelstellingen

Doelstelling van de stichting is:

  • het zijn van een leerhuis, een plaats van ontmoeting en werkplek voor lerenden op zoek naar het goede, het ware en het schone;
  • het zijn van een vrijplaats voor dialoog en onderzoek, een atelier en werkplaats voor kunstzoekers,-makers-en liefhebbers;
  • het bieden van tijd en ruimte voor degenen die wijsheid en inspiratie zoeken en willen delen
  • het zoeken naar verbinding met mensen en organisaties die actief zijn op de terreinen van kunst, cultuur, historie, toekomst, politiek in lijn met haar eigen doelstellingen.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

1. het ontwerpen, organiseren en doen organiseren van:

  • ontmoetingen en dialogen voor groepen ( zelfstandig of in opdracht)
  • leergangen op maat over thema‚Äôs en vragen die er toe doen ( in opdracht);
  • workshops en cursussen over welsprekendheid en de kunst van het verhalen vertellen;
  • symposia
  • culturele projecten.

2. het zoeken naar verbinding met mensen en organisaties die actief zijn op de terreinen van kunst en cultuur, politiek en samenleving, geschiedenis en toekomst, in lijn met de iegen doelstellingen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.