Leden en bestuur

Het bestuur van de stichting De Academie het Nut Voorbij:

  • Jaap Röell, voorzitter (tevens voorzitter Kunstliefde )
  • Harm Jan Huidekoper, secretaris
  • Angelique Cloosterman, penningmeester
  • Rinke Bok
  • Ed van Eeden
  • Marieke Fonk

De Academie Het Nut Voorbij is het resultaat van het scheppende werk van:
Rienk Wielenga, initiator, aanjager, netwerkontplooier, bedenker en inspirator van het concept, en van:
Iris Loos, programmamaakster en vertaalster van concepten naar werkbare vormen, Heine Siebrand, filosoof, pastor en bemoediger, Bart Bierens de Haan, lid van het bestuur,  Jasja Nottelman en Jan Willem Nieuwenhuizen, ondertekenaars en wegbereiders.
Annet Raaijmakers, Harry Veenstra, Stijn Biemans, digitale wonderdoeners en ondersteuners, alsmede de meedenkende studenten en vrienden: Usha, Corien, Sabine, Stijn, Daan,Laurens, Frankie, Marlies, Angelique en vele anderen.

Op 24 december 2009 overleed Bart Bierens de Haan, lid van het bestuur. Hij heeft met enthousiasme en grote inzet mogelijk gemaakt dat het programma In De Houten Broek succesvol van start ging.